Algemene gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland

Op het gebruik van UiTPAS zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.
De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:
●    de algemene gebruiksvoorwaarden die voor het gehele UiTPASsysteem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing;
●    specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van uw UiTPAS bij een of meerdere UiTPASpartners. 

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze van specifieke lokale gebruiksvoorwaarden hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. 

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland