Voordracht: Aalter Kermis

Erfgoed

Filip Bastiaen brengt: Aalter-kermis al lang vermaard. Over Aalter-kermis weet historicus Filip Bastiaen heel wat te vertellen, soms met een illustratie, want van de eigenlijke kermis omstreeks 1890-1900 zijn helaas (nog?) geen foto’s gevonden. Voordracht in samenwerking met de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete.

De Aalterse kermis trok vorig jaar heel wat belangstelling door de aanwezigheid van een gigantisch rad. Zo’n 125 jaar geleden maakten we iets gelijkaardigs mee, zij het op een andere manier. Als we de 19de-eeuwse pers mogen geloven, maar waarmee we uiteraard voorzichtig moeten zijn, kreeg Aalter in het laatste decennium van die eeuw een van de grootste en vermaardste kermissen van het Vlaamse land. Was dit geen beetje overdreven? Ja en nee,… naargelang met wat men vergelijkt. Belangrijke vragen daarbij zijn waarom het net toen gebeurde, maar nog meer wat die kermis precies inhield. Opvallend is dat vaak de nadruk werd gelegd op de Sint-Corneliusbedevaart, ofte Aalternuchting. De informatie over hoe die verliep, is vrij beperkt, over het aantal deelnemers hebben we des te meer gegevens. We weten intussen ook van waar en hoe die mensen kwamen. En dat die dagen cafés kapelletjes waren, hoeft ook geen uitleg. Ze moesten zelfs niet veel moeite doen om publiek te lokken, want na het ter Cornelis gaan viel er ook veel, zeer veel, te beleven op het marktplein, waar maar liefst tientallen attracties, die zelfs nu nog tot onze verbeelding kunnen spreken, stonden opgesteld. En de kermis duurde lang…, alhoewel er ook discussie was wanneer ze nu eigenlijk begon.

OC Kerkem
Rerum Novarumstraat 24
9880 Aalter
donderdag 20 september 2018om 14:00
Vl@s - Vlaams Actieve Senioren en Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete
gratis
maesria@telenet.be
0473 61 36 73

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland