Infomarkt: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woonuitbreidingsgebieden (Kluizen en Ertvelde)

Het gewestplan heeft verschillende gebieden in Evergem ‘ingekleurd’ als woonuitbreidingsgebied (WUG). Dit betekent dat deze zones als reserve ingezet worden indien er binnen de woonzones onvoldoende ruimte zou zijn om te wonen. Evergem werd ruim voorzien van woonuitbreidingsgebieden.

De selectie van deze woonuitbreidingsgebieden dateert uit de jaren 70. De context is sindsdien sterk gewijzigd. Thema’s als duurzaamheid, behoud van open ruimte op strategische plekken en waterinfiltratie zijn meer en meer bepalend voor een goede ruimtelijke ordening.

Evergem is een aangename, rustige en groene gemeente. Het gemeentebestuur wenst dit zo te houden en zal daarvoor verschillende open ruimten, die momenteel bestemd zijn als woonuitbreidingsgebieden, bestendigen als open ruimte. Deze gebieden zetten we in om het open en landelijk karakter van Evergem te versterken. Daarnaast speelt het behoud van de open ruimte ook in de klimaatverandering. Open ruimtes bieden namelijk verkoeling, zorgen voor infiltratie van hemelwater en zorgen voor biodiversiteit. Het huidige gebruik zal door middel van de opmaak van het RUP juridisch bevestigd worden.

De woonuitbreidingsgebieden die een herbestemming krijgen binnen dit RUP bevinden zich in de Belzeelsestraat (Belzele), Holstraat (Ertvelde), Vierlinden (Evergem-Centrum), Schildeken (Kluizen), Weststraat en Wurmstraat (Sleidinge). In totaal komt er meer dan 150 hectare extra open ruimte door het schrappen van woonuitbreidingsgebied. De woningen en bedrijven die zich in deze woonuitbreidingsgebieden bevinden, krijgen rechtszekerheid en kunnen behouden blijven.

Verloop van de procedure
De procedure van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) start met een consultatieronde van 60 dagen waarbij je de start- en procesnota kan inkijken.

De startnota beschrijft het doel van het RUP en geeft de contouren van het plangebied weer. Deze nota is een evolutief document dat gedurende de procedure nog aangepast kan worden. De nota zal met de insteken van de consultatieronde en een aantal adviezen verwerkt worden in de volgende fase, dat is de scopingsnota.

De procesnota is het document dat het volledige planningsproces omschrijft, met name de verschillende stappen die genomen worden en de wijzigingen die worden doorgevoerd. Ook dit is een evolutief document dat in de startfase eerder beperkt zal zijn, maar zal groeien naarmate het proces vordert.

Je kan de volledige procedure op een stappenplan bekijken op de website.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen
De start- en scopingsnota kan je inkijken op de website vanaf 1 september tot 30 oktober 2019 en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11). Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren indienen. Je richt deze aan het college van burgemeester en schepenen (Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem).

Infomarkten op 3 en 10 september
Je kan het dossier ook inkijken en vragen stellen in aanwezigheid van enkele experts. Deze infomarkten vinden plaats op:
- Dinsdag 3 september van 18 uur tot 20 uur in Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11) voor de gebieden in Sleidinge, Belzele en Evergem-Centrum.
- Dinsdag 10 september van 18 tot 20 uur in Administratief Centrum Ertvelde (Marktplein 2) voor de gebieden in Kluizen en Ertvelde.

Inschrijven hoeft niet. Je komt gewoon langs wanneer het voor je past. Iedereen is welkom!

Bron: UiTinVlaanderen.be

Toon kaart Administratief Centrum Ertvelde
Marktplein 2
9940 Ertvelde (Evergem)
dinsdag 10 september 2019 van 18:00 tot 20:00
Ruimtelijke Ordening Evergem
gratis
ruimtelijke.ordening@evergem.be
09 216 05 50
www.evergem.be

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland