Fotografiecircuit: Dirk Roseport: Painting Oceans

Het fotografiecircuit biedt jaarlijks aan 11 geselecteerde fotografen de kans om hun werk te laten zien aan een ruim publiek in 17 cultuurcentra, gespreid over Vlaanderen. Op die manier wil het Fotografiecircuit Vlaanderen vooral Vlaamse fotografen, die nog te weinig kansen kregen, een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Kwaliteit en variatie primeren hierbij.

Dirk Roseport’s beelden refereren op een hedendaagse manier aan een romantische traditie binnen de schilderkunst: de kunstenaar-fotograaf keert de rug naar de woelige context van deze 21ste eeuw. Hij trekt zich terug in de uitgestrektheid van de natuur en neemt afstand van de tijd, kijkt met bewondering naar het desolate en onmeetbare van anonieme oceanen.
Hij is een machteloos toeschouwer van de oncontroleerbare elementen die hij documenteert. Er zijn alleen het licht, de horizon en het altijd in beweging zijnde water; de waarneming teruggebracht tot de basiselementen, gedistilleerd tot de essentie. Nu eens kalm en bevreemdend uitnodigend, une mer d’huile. Soms een rimpeling, subtiel, haast onzichtbaar. Dan weer oorverdovend en dreigend, maar altijd in beweging en steeds uniek.

Van wat doorheen de afgelopen jaren is verworden tot een in essentie eindeloze reeks van unieke, emotioneel geladen beelden, elk op zich een momentopname van een steeds wijzigend zeelandschap, toont Roseport hier slechts een kleine selectie. Het sequentiële plaatsen in een reeks en het repetitieve karakter van de beeldcompositie – water en lucht doorsneden door de horizon – nodigen uit tot een haast meditatieve beleving, verwant aan deze van de fotograaf op het moment van de opname.

Het bewust centraal plaatsen van de horizon(-tale lijn), elementair onderdeel in de compositie van vele van de getoonde beelden, structureert en bevrijdt tezelfdertijd van elke vorm van hiërarchie en conventie binnen de fotografie en het kijken daarnaar. Subtiele schakeringen in kleur en tint onderscheiden zee van lucht en andersom, en abstraheren de overgang tussen beiden. Dirk Roseport’s beelden ademen een bedrieglijke stilte, zijn gelaagd en intrigerend. Zij nodigen uit er herhaaldelijk naar te kijken, erin te verdrinken en een rust terug te vinden waaraan het ons vandaag zo vaak ontbreekt.

Painting Oceans balanceert daarmee in onderwerp, gelaagdheid en uitwerking op het raakvlak tussen fotografie, schilderkunst en film. Technieken van vervreemding, repetitie en ongecontroleerde bewegingsonscherpte creëren een schemerzone die ruimte laat voor reflectie en interpretatie. Momentopnames die wanneer je er langer naar kijkt weer opstarten, als een film en een nieuwe realiteit creëren.

In tijden van ongebreidelde beeldmanipulatie zweert Roseport hardnekkig bij de authenticiteit van niet-bewerkte beelden, die hij afdrukt op hoogkwalitatief papier van Hahnemühle met een extra gladde oppervlaktetextuur voor een uitzonderlijke densiteit, beeldscherpte, kleurbereik en -diepte.

Contact

Dirk Roseport, 0475 844 595, e-mail

www.dirkroseport.com 

Toon kaart Cultuurcentrum Evergem - Stroming
Weststraat 31
9940 Evergem
van 12/03/18 tot 29/03/18 Altijd open
gratis
cultuurcentrum@evergem.be
09 358 51 00
www.evergem.be/cultuurcentrum

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland